programowy


programowy
programowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, programowywi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który zawiera lub stanowi program ideowy jednostki lub jakiejś organizacji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wystąpienie, hasło programowe. Założenia, tezy programowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'związany z układaniem i realizacją programu jako planu imprez lub będący jego częścią, także: związany z pozycjami programu radiowego, telewizyjnego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pozycje, audycje, propozycje programowe. Zespół programowy teatru, telewizji. Zmiany, pomyłki, błędy programowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który dotyczy realizacji programu nauczania lub zawiera się w nim': {{/stl_7}}{{stl_10}}Cele i umiejętności programowe. Konieczne minimum programowe. Wskazówki programowe dla nauczyciela. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący programów komputerowych lub ich tworzenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Operacje, sekwencje programowe. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • programowy — programowywi 1. «stanowiący, zawierający program działania jednostki lub organizacji, instytucji» Artykuł, referat, utwór programowy. Deklaracja, działalność programowa. Hasło, przemówienie, wystąpienie programowe. Założenia programowe partii,… …   Słownik języka polskiego

  • manifest — m IV, D. u, Ms. manifesteście; lm M. y 1. «orędzie, uroczysta odezwa władzy zwierzchniej do narodu lub odezwa, deklaracja publiczna organizacji społecznych, partii politycznych, grup literackich, artystycznych itp. do społeczeństwa, zawierająca… …   Słownik języka polskiego

  • programowość — ż V, DCMs. programowośćści, blm rzecz. od programowy (zwykle w zn. 1) Programowość książki, utworu dramatycznego, czyjejś wypowiedzi …   Słownik języka polskiego

  • programowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. programowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} obecność w czymś założeń jakiegoś programu lub programowy charakter czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Programowość sztuki, wiersza. Programowość wystąpienia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień